1.

Summary

pdf

pag. 1-4

 2.

ŢINUTUL HOTIN ÎN DOUĂ DESCRIERII STATISTICE DIN SECOLUL AL XVIII-LEA

TOMULEŢ Valentin

pdf

pag. 5-28

3.

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

SAITARLÎ Natalia

pdf

pag. 29-37

 4.

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA: CONSTITUIRE, ORGANIZARE ȘI ATRIBUȚII

GÎRNEȚ Ilie

pdf

pag. 38-50

5.

VIZIUNI ASUPRA MIGRAŢIEI ÎN PROGRAMELE ELECTORALE ALE PARTIDELOR POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

FILIPOV Ina

pdf

pag. 51-58

 6.

DIMENSIUNI ACTULE ALE DREPTURILOR SUBIECTIVE PĂRINTEŞTI

CEBOTARI Andriana

pdf

pag. 59-75

7.

NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ACTUL ADMINISTRATIV FISCAL

BLAȘCU Olesea

pdf

pag. 76-82

 8.

ACTIVITATEA SPECIALĂ DE INVETIGAȚII ÎN CADRUL DOCUMENTĂRII INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE, RISCURI ȘI OPORTUNITĂȚI

COVALCIUC Ion

pdf

pag. 83-93

9.

VIAŢA PRIVATĂ PRIN PRISMA CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ÎN CAZURILE MOLDOVENEŞTI

CROITOR Alexei

pdf

pag.94-99

 10.

NOȚIUNEA ȘI NATURA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE TRANSPORT AUTO DE PASAGERI ȘI BAGAJE

GORE Doinița

pdf

pag. 100-104

11.

VOCATURA – INSTITUŢIE A SOCIETĂŢII CIVILE

RUSU Dorel

pdf

pag. 105-120

12.

TUNELE ASPECTE PRIVIND PARTICIPAREA PROCURORULUI LA EXAMINAREA CAUZELOR PENALE ÎN INSTANȚA DE APEL

CALENDARI Dumitru

pdf

pag. 121-130

13.

ROLUL ȘTIINȚEI DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC ÎN REFORMAREA INSTITUȚIEI JURIDICE INTERRAMURALE NEUTRALITATEA PERMANENTĂ A STATULUI

DORUL Olga

pdf

pag. 131-136

14.

UNELE PARTICULARITĂȚI ALE REALIZĂRII PRINCIPIULUI CONTRADICTORIALITĂȚII ÎN CADRUL FAZEI DE URMĂRIRE PENALĂ

RUSU Lucia

pdf

pag. 137-147

15.

PARIŢIA ŞI GESTIONAREA CONFLICTELOR PRIN MEDIERE

TUDOR Vasilica-Leontina

pdf

pag. 148-155

16.

ANALIZA INSTITUȚIEI SUCCESIUNII ȘI A CONDIŢIILOR NECESARE PENTRU A PUTEA MOŞTENI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

CHIRONACHI Vladimir

pdf

pag. 156-167

17.

SPECIFICUL INDEXĂRII DESPĂGUBIRILOR LUNARE ÎN CAZUL PIERDERII ÎNTREȚINĂTORULUI PENTRU PERIOADA ANTERIOARĂ INTENTĂRII ACȚIUNII

TODOROV Maxim

pdf

pag. 168-182

18.

NEFICACITATEA CONTRACTULUI DE TRANZACŢIE

DĂNOI Ion, VRABIE Corneliu

pdf

pag. 183-189

19.

COMPARTIMENTAREA NORMELOR DE DREPT INTERNAȚIONAL PRIVA – TENDINȚE DE CODIFICARE A REGLEMENTĂRILOR

VRABIE Corneliu, DĂNOI Ion

pdf

pag. 190-195

20.

CITAREA INCULPATULUI – ANALIZĂ COMPARATIVĂ ȘI JUDECAREA CAUZEI ÎN LIPSA ACESTUIA

IALANJI Arina

pdf

pag. 196-214

21.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КАЧЕСТВЕННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

МИХАЛАШ Виктория

pdf

pag. 215-222

22.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

СОСНА Александру

pdf

pag. 223-228

23.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

СОСНА Борис, ФРУНЗЭ Юрие

pdf

pag. 229-237