1.

Summary

pdf

pag. 1-4

 2.

INFLUENȚA FILOSOFIEI DREPTULUI ASUPRA CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE ÎN ȘTIINȚELE JURIDICE

CAPCELEA Valeriu

pdf

pag.5 --13

3.

IDENTITATEA ODNODVORŢILOR DIN BASARABIA (1847-1871)

TOMULEŢ Valentin

pdf

pag. 14-33

 4.

ROLUL DESCENTRALIZĂRII ÎN APROFUNDAREA PROCESELOR DE DEMOCRATIZARE A STATULUI POSTSOVIETIC

CORNEA Sergiu

pdf

pag. 34-40

5.

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ A ALESULUI LOCAL ŞI A DEMNITARULUI PUBLIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA

SAITARLÎ Natalia

pdf

pag. 41-47

 6.

MECANISMUL PUTERII ÎN STAT: ISTORIE ŞI ACTUALITATE

MOLDOVEANU Bianca

pdf

pag. 48-52

7.

UNELE COMENTARII ȘTIINȚIFICO – PRACTICE LA MODIFICĂRILE OPERATE ÎN 2015 ÎN CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

CAPŞA Tudor

pdf

pag. 53-79

 8.

ROLUL ȘTIINȚEI DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC ÎN REFORMAREA INSTITUȚIEI JURIDICE INTERRAMURALE NEUTRALITATEA PERMANENTĂ A STATULUI

DORUL Olga

pdf

pag. 80-85

9.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СОСНА Александр, ФРУНЗЕ Юрий

pdf

pag.86-97

 10.

ПОНЯТИЕ И КОНСТИТУЦИОННО–ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

ЛЫСЕНКО Влада

pdf

pag. 98-118

11.

ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ПРАВ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ (КВАЗИСУДЕБНЫХ) ОРГАНАХ ПО РАССМОТРЕНИЮ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

ЩУКИНА Наталья

pdf

pag. 119-129

12.

CONŢINUTUL LEGII APLICABILE CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE

VRABIE Corneliu

pdf

pag. 130-139

13.

ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND RECUNOAȘTEREA ȘI EXECUTAREA ÎN ITALIA A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI PRONUNȚATE ÎN R. MOLDOVA

CAZACU Valentin

pdf

pag. 140-148

14.

RENUNȚUL PROCURORULUI LA ÎNVINUIRE ÎN INSTANȚA DE APEL

CALENDARI Dumitru

pdf

pag. 149-154

15.

PARTICULARITĂȚILE DESFIINȚĂRII PARTAJULUI PROPRIETĂȚII COMUNE PE COTE-PĂRȚI

OTGON Ala

pdf

pag. 155-162

16.

CONDIȚIILE, FORMA ȘI PROCEDURA DE ÎNAINTARE A ACȚIUNII CIVILE ÎN PROCESUL PENAL

ABABEI Eduard

pdf

pag. 163-175

17.

ACTUALITATEA ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII SPECIALE DE INVESTIGAȚII ÎN CONTEXTUL ULTIMELOR MODIFICĂRI LEGISLATIVE

COVALCIUC Ion

pdf

pag. 176-185/span>

18.

UNELE PARTICULARITĂȚI ALE REALIZĂRII PRINCIPIULUI CONTRADICTORIALITĂȚII ÎN CADRUL FAZEI DE URMĂRIRE PENALĂ

RUSU Lucia

pdf

pag. 186-195/span>

19.

DISPOZIȚII NORMATIVE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA SOLUȚIONAREA LITIGIILOR DE MUNCĂ ALE SPORTIVILOR

SLABU Gheorghe Sorin

pdf

pag. 196-209/span>

20.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

АРСЕНИ Игорь

pdf

pag. 210-216/span>