1.

Summary

pdf

pag. 1-4

 2.

TENTAȚIA STUDIILOR EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

CORNEA Valentina

pdf

pag.5 4-11

3.

RESPONSABILITATEA – UNUL DIN ELEMENTE COMPONENTE ALE STATUTULUI JURIDIC AL ALESULUI LOCAL

SAITARLÎ Natalia

pdf

pag. 12-17

 4.

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТРОФИМЕНКО Николай

pdf

pag. 18-40

5.

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КИПР В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ

ЯСИРОВА Юлия

pdf

pag. 41-57

 6.

INTERACȚIUNEA ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL ÎN FAZA PREMĂRGĂTOARE ÎNCEPERII URMĂRIRII PENALE

OGANESEAN Armen

pdf

pag. 58-67

7.

EXPERTIZA MEDICO – LEGALĂ DE CONSTATARE A INFRACŢIUNII DE VIOL. EVALUAREA INFORMAŢIEI STATISTICE PE SUDUL RPUBLICII MOLDOVA PE ANII 2013 – 2016

BLAȘCU Olesea

pdf

pag. 68-77

 8.

OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE: PROVOCĂRI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

ZAMFIR Pavel

pdf

pag. 78-90

9.

DREPTUL LA JUDECAREA PUBLICĂ A CAUZEI CA GARANȚIE A PROCESULUI ECHITABIL ÎN MATERIE CIVILĂ POTRIVIT JURISPUDENȚEI CEDO

LEVINTE Iurie

pdf

pag.91-100

 10.

UNELE ASPECTE TEORETIC-PRACTICE PRIVITOR LA INSTITUŢIA AVERTIZORULUI DE INTEGRITATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN PRISMA REGULAMENTULUI-CADRU

POALELUNGI Oleg, POALELUNGI Parascovia

pdf

pag. 101-107

11.

CONTRACTUL DE UCENICIE ȘI CONTRACTUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ – FORME SPECIFICE DE PRESTARE A MUNCII

MIHAILOV Tatiana

pdf

pag. 108-115

12.

DESCENDENȚII ȘI MODUL DE VENIRE LA MOȘTENIRE A ACESTORA

CHIRONACHI Vladimir

pdf

pag. 116-122

13.

CONŢINUTUL LEGII APLICABILE CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ A PERSOANEI FIZICE

VRABIE Corneliu

pdf

pag. 123-132

14.

SPRE CLARIFICAREA CONCEPTULUI TERORISMULUI RELIGIOS ÎN ACCEPȚIUNEA CRIMINOLOGICĂ

JEFLEA Alexe

pdf

pag. 133-144

15.

BUNELE PRACTICI PRIVIND EXECUTAREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA A CERERILOR DE COMISII ROGATORII FORMULATE DE ORGANELE DE DREPT STRĂINE

TODOS Victor

pdf

pag. 145-158

16.

СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ВОПРОСОВ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

ЩУКИНА Наталья Викторовна

pdf

pag. 159-170

17.

ОТЛИЧИЕ ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ДОГОВОРА ОТ СМЕЖНЫХ ДОГОВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АРСЕНИ Игорь

pdf

pag. 171-182/span>